Veel gestelde vragen

Wat is er precies toegestaan?

De wetgeving voor het tinten en blinderen van autoramen.

De wetgeving omtrent de lichtdoorlaatbaarheid van getinte ruiten, dat geldt alleen voor de voorruit en voorportieren, deze ruiten moeten minimaal 50% lichtdoorlaten. U mag de rest van uw ruiten tinten in de kleur die u zelf wilt. Tenzij u voldoet aan een rechterbuitenspiegel !

Plus500

APK-eisen.

Naast de wettelijke regels bestaan er ook APK-eisen. Aan deze eisen is toegevoegd dat de ruiten niet mogen zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht beperken. Zoals stickers, lichtdoorlaatbaarheid en beperkende folie. En voor wat betreft de achterruit jaloezieën die de achterruit dichtmaken.

De Politie werkwijze.

Weinig politie voertuigen zijn uitgerust met een Tintman(meetapparaat). In het geval binnen je  regio op een politiebureau wel een geschikt meetmiddel aanwezig is, kan het voertuig bij vermoeden dat één of meer ruiten niet aan de gestelde eisen voldoen. Als vervolgens bij de meting blijkt dat de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50% is, kan een aankondiging van beschikking worden uitgereikt. Tevens kan het kentekenbewijs DEEL 1 (a) worden ingevorderd, waarna betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 4 weken aan te tonen dat zijn voertuig weer aan de gestelde eisen voldoet.

meet appratuur

 Tintman (meet appratuur)

Laat een reactie achter